14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

Doğal afetlerin, hastalıkların ve savaşların oldukça çetin yaşandığı çağımızda, sağlıklı bir yaşam toplumun tüm bireyleri için vazgeçilmez bir hak ve önceliktir. Bu noktada doğrudan veya dolaylı olarak bu sektörde hizmet veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara önemli roller düşmektedir.

Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Kızılayı da savaş alanlarında ve cephe gerisinde yaralı askerlerin tedavisiyle başlayan sağlık hizmetlerini kan ve sağlık merkezleri aracılığıyla geliştirerek sürdürmekte, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde güncel yaşam ile en modern yapılarda yerine getirmek için çalışmaktadır. Hiç şüphesiz hekimlerimizin gerçekleştirmiş oldukları bu onurlu çalışmalara insanlık her zaman minnet duymuştur.

Yaşamış olduğumuz üzücü olayların yaşandığı bu yakın zaman çerçevesi içerisinde; hekimlik mesleği önemini hiçbir dönemde kaybetmemiş ve özellikle Türk toplumunda kutsal bir meslek olarak kabul gördüğünün inancı ile tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının vazgeçilmez yeri bulunduğunun bilincindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı‘nı kutlar, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı tüm tıp personelimize teşekkür ederiz.

About the Author